Sotenäs Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sotenäs, havets kommun, ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön. Sotenäs har ren luft, rent hav och unika möjligheter för en rik och varierande fritid. Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en lugn kommun. Här genomsyras vårt arbete av vår gemensamma värdegrund: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Utöver ovan nämnda fördelar med att arbeta i Sotenäs kommun finns även andra personalförmåner: friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid, gratis kaffe & te. Man får också som nyanställd delta i en gemensam introduktion under en halvdag, som både ska ge ett varmt välkomnande och viktig information kring att vara anställd i kommunen. Efter denna introduktion ska Du som medarbetare känna stolthet, trygghet och motivation för ditt nya arbete.

Beskrivning

Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att arbeta på Plan- och exploateringsenheten. Enheten har ansvar för kommunens detaljplanering, översiktsplanering, avtalsrelationer genom exploateringsavtal, markanvisningsavtal, köp- och försäljning av fastigheter, arrendeavtal och hyresavtal samt utgör kommunstyrelsens stöd vid framtagande av planer i egen regi. Enheten har ansvar för kommunens strategiska markfrågor, både genom översiktlig planering och ifråga om planering för strategiskt markinnehav.

Plan- och exploateringsenheten ingår i Sotenäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltningen där även Drift- och projektenheten, Kost- och städenheten, Byggenheten samt Miljöenheten i mellersta Bohuslän.

Arbetet i Sotenäs kommun är spännande och utmanande av flera skäl. Fastighetsvärdena är höga och näringslivet består av starka och framgångsrika företag inom bl.a. livsmedels- och teknisk industri. Besöksnäringen är betydande och växande med Smögen, skaldjur, salta bad och skärgården som mycket starka varumärken. Kommunen hyser också stora natur-, kultur- och friluftsvärden och växer under sommarhalvåret med 16 000 delårsboende och årligen ca 800 000 besökare på bryggan på Smögen.

Arbetsuppgifter

Som mark- och exploateringsingenjör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att förvalta kommunens mark, vilket är spännande i en attraktiv kommun som Sotenäs där många vill bygga, exploatera och leva.  En viktig och betydande del av arbetet är skriftlig och muntlig kommunikation. Som mark- och exploateringsingenjör kommer du förhandla och upprätta fastighetsrättsliga avtal såsom köpe-, arrende-, mark-, servituts-, exploatering-, samarbet-, ledningsrätts-, markanvisning avtal.

Du kommer även att representera kommunen i ärenden inför lantmäteriet, mark- och miljödomstol, hyres och arrendenämnden. Som ”mexare” kommer du agera som ett nav och informera den politiska ledningen samt allmänheten, i frågor betydelsefulla för kommunen.

Vi arbetar med att ständigt förbättras och du förväntas vara en del av det arbetet att driva verksamheten framåt. Delar av arbetsuppgifterna kommer det därför ingå att skriva och revidera policys, taxor och liknande dokument för politisk beredning. Vi strävar efter att utforma dina arbetsuppgifter efter erfarenhet och ambition.

Kvalifikationer

Utbildningsmässigt ska du vara lantmätare, jurist med inriktning mot fastighetsrätt/mark- och miljörätt, utbildad inom samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, eller ha annan utbildning som bedöms likvärdig. Arbetslivserfarenhet inom kommunal exploatering är meriterande. Vi söker dig med god kunskap om tillämpliga lagar.

Vi söker dig som är positiv och initiativrik, resultatinriktad och beslutsför, ser möjligheter och är förändringsbenägen samt har organisations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förutsätter att du har en fallenhet för att kommunicera tydligt i tal och skrift.

Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning på fastighetsrättens områden. Då dina personliga egenskaper är viktiga för oss och då vi har mycket god erfarenhet av nyutexaminerade studenter ser vi även gärna sökande som nyligen avslutat sin utbildning.

Övrigt

Som medarbetare i Sotenäs kommun kommer du att arbeta med både erfarna och nyutbildade kollegor i den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kommer alltså att bli en del av ett konstruktivt sammanhang som arbetar utifrån ledorden öppenhet, delaktighet och helhetssyn men som också präglas av arbetsglädje och "högt i tak". Med hänsyn till den bredd av arbetsuppgifter som kan erbjudas inom en kommun finns goda förutsättningar för spännande utmaningar både nu och framöver.

För att underlätta för par/familjer som vill flytta till kommunen samarbetar vi med näringslivet ifråga om rekryteringar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sotenäs
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/76
Kontakt
  • Amanda Jansson, 0523-66 46 53
Facklig företrädare
  • Jusek, Christina Langner, 0523-66 46 03
  • Sveriges Ingenjörer, Benkt Hedling, 070-588 81 78
  • Vision, Jörgen Mårtensson, 0523-66 46 89
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tillbaka till lediga jobb